គ្រឿងញៀនសរុបជាង ២តោននិងត្រូវដុតបំផ្លាញចោល នៅកោះពេជ្រ

ភ្នំពេញ: យោងតាមPage Antidrug-Departmentគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទ សរុបជាង ២តោន នឹងត្រូវដុតបំផ្លាញចោល ក្នុងទិវាប្រឆាំងគ្រឿងញៀនអន្តរជាតិ នាថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩ នៅ មជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រ ។

សូមរងប្រចាំទស្សនាព័ត៏មាន នឹងមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រ នាថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩ នៅ Page Antidrug-Department នេះ ។

មតិយោបល់