ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ រួសរានឡើងប្អូ...

រួសរានឡើងប្អូនៗ ដែលជាបេក្ខជនស្វៃរិនចំណេះដឹងទូទៅ ប្រញ៉ាប់ទៅទទួលប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនសម្រាប់ការប្រឡងខាងមុខនេះ

0

តាកែវ: មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តតាកែវ សូមជូនដំណឹងដល់បេក្ខជនដែលបានដាក់ពាក្យជាបេក្ខជនស្វៃនទាំងអស់ ឲ្យទៅទទួលប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនសម្រាប់ការប្រឡងថ្ងៃទី១៩​ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ខាងមុខនេះ៖

មតិយោបល់