ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ពេលនេះភ្លៀងកំ...

ពេលនេះភ្លៀងកំពុងធ្លាក់កម្រិតបង្គួរ នៅក្រុងខេមរភូមិន្ទ ស្រុកមណ្ឌលសីម៉ា និងស្រុកកោះកុង

0

កោះកុង: នៅថៃ្ងទី៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ព្រឹក មានភ្លៀងកំពុងធ្លាក់កម្រិតបង្គួរ ក្នុងក្រុងខេមរភូមិន្ទ ស្រុកមណ្ឌលសីម៉ា និងស្រុកកោះកុង ខេត្តកោះកុង៕

មតិយោបល់