ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកខេត្តព្រះ...

អ្នកខេត្តព្រះសីហនុមានដឹងមូលហេតុផ្អាកចរន្តប្រើប្រាស់ថ្ងៃស្អែកហើយឫនៅ?

0

ព្រះសីហនុ: អគ្គិសនីខេត្តព្រះសីហនុ សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនទាំងអស់ថា នឹងមានការផ្អាកចរន្តអគ្គិសនីបណ្ដោះអាសន្ន នៅក្នុងសង្កាត់មួយចំនួន និងពេលវេលាដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.