ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ រដ្ឋបាលខណ្ឌពោ...

រដ្ឋបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ នឹងចាត់វិធានការចំពោះអ្នកដែលប្រកបរបរដំឡើង រោងបុណ្យ រោងការ និងរោងកម្មវិធីផ្សេងៗ ក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់ទាំង ៧ ដែលសង់រំលោភចំណីផ្លូវ

0

ភ្នំពេញ: រដ្ឋបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ មានកិត្តិយសជម្រាមជូនលោក លោកស្រី ប្រកបមុខរបរដំឡើង រោងបុណ្យ រោងការ និងរោងកម្មវិធីផ្សេងៗ ក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់ទាំង ៧ នៃខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ដែលសង់រំលោភលើចំណីផ្លូវ ងាយបង្កការកក់ស្ទះចរាចរណ៍ អាជ្ញាធរនឹងចាត់វិធានការចុះរុះរើស៕


មតិយោបល់

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.