ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ជំងឺប៉េស្តជ្រ...

ជំងឺប៉េស្តជ្រូកអាហ្រ្វិក កំពុងឆ្លងខ្លាំងលើសត្វជ្រូក បណ្តាលឲ្យឈឺ និងងាប់ច្រើន

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមផេកនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង CDC បានឲ្យដឹងថា ជំងឺប៉េស្តជ្រូកអាហ្រ្វិក ឆ្លងខ្លាំងលើសត្វជ្រូក ដែលបណ្តាលឲ្យឈឺ និងងាប់ច្រើន តែជំងឺនេះ មិនបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាព ឬហានិភ័យដល់មនុស្សទេ ដូច្នេះវាមិនមែនជាបញ្ហាសុខភាព សាធារណ:ឡើយ។

ពត៌មានបន្ថែមសូមទូរសព្ទលេខ ១១៥!!!

មតិយោបល់