ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមបងប្អូនប្រ...

សូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្ន! ចំពោះគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Cambo Japan Tengsu កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់ឱសថឈ្មោះ JAPAN TENGSU គ្មានចុះបញ្ជិកាពីក្រសួងសុខាភិបាល

0

ភ្នំពេញ: សូមជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តឲ្យបានទូលំទូលាយផង! ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញប្រកាសពត៌មាន ហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Cambo Japan Tengsu កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់ឱសថឈ្មោះ JAPAN TENGSU គ្មានចុះបញ្ជិកាពីក្រសួងសុខាភិបាល៕


មតិយោបល់

Loading...