ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ក្រសួងមហាផ្ទៃ...

ក្រសួងមហាផ្ទៃ ​បាន​សម្រេច​លុបឈ្មោះ ​ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​សេវា​សន្តិសុខ​ ឯកជន​ ចំនួន​ ៣៣​ក្រុមហ៊ុន​

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមផេកនគរបាលជាតិ បានឲ្យដឹងថា ​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​១១​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៩​ ក្រសួងមហាផ្ទៃ​បាន​សម្រេច​លុបឈ្មោះ​ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​សេវា​សន្តិសុខ​ឯកជន​ ចំនួន​ ៣៣​ក្រុមហ៊ុន​។​

​ការ​លុបឈ្មោះ ​ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​សេវា​សន្តិសុខ​ឯកជន​ទាំង​៣៣​ក្រុមហ៊ុន​ មូលហេតុ​មក​ពី​ក្រុមហ៊ុន​សន្តិសុខ​ឯកជន​ខាងលើ​ ប្រកាស​ក្ស័យធន​ និង​ពុំ​មាន​សកម្មភាព​សេវាកម្ម​។​

​ហេតុនេះ​ ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ ត្រូវ​លុ​ខ​ឈ្មោះ​ចេញពី​ការ​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​សេវា​សន្តិសុខ​ឯកជន​ចំនួន​៣៣​ក្រុមហ៊ុន​ មាន​រាយ​នាម​ដូច​ខាងក្រោម​៖​

មតិយោបល់