ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ហាមដាច់ខាតគណន...

ហាមដាច់ខាតគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ NyNy Skincare

0

សេចក្តីជូនដំណឹង ហាមដាច់ខាតគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ NyNy Skincare ដែលកំពុងផ្សាយលក់ផលិតផលគ្រឿងសម្អាងគ្មានចុះប្រវេទន៍ និង គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល៕

 

មតិយោបល់