ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ហាមដាច់ខាតគណន...

ហាមដាច់ខាតគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិត ការផ្តល់យោបល់ 092 224 234

0

សេចក្តីជូនដំណឹង ហាមដាច់ខាតគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិត ការផ្តល់យោបល់ 092 224 234 ដែលកំពុងផ្សាយលក់ផលិតផលឳសថគ្មានចុះបញ្ជិកា និង គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល៕

 

មតិយោបល់

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.