ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ក្រសួងសុខាភិប...

ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសឲ្យម្ចាស់គ្រឹះស្ថានផលិតឱសថមកពីបរទេស ចុះទិដ្ឋាការបញ្ជិកាផលិតឱសថ និងការចុះប្រវេទន៍គ្រឿងសម្អាងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់

Loading...