ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ នៅខេត្តកណ្ដាល...

នៅខេត្តកណ្ដាល កំពុងមានភ្លៀងធ្លាក់

0

កណ្ដាល: នៅរសៀលថៃ្ងទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩នេះ មានភ្លៀងធ្លាក់កម្រិតផ្សែងក្រូច តាមបណ្តាឃុំមួយចំនួនក្នុង ស្រុកកោះធំ និងស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្តាល៕

មតិយោបល់