ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ជំនាញខេត្តដកហ...

ជំនាញខេត្តដកហូតសាច់ជ្រូក៣១២គីឡូក្រាមដុតបំផ្លាញចោល

0

កំពត: ក្រុមការងារជំនាញខេត្ត និងស្រុក សហការជាមួយមន្រ្តីមូលដ្ឋានឃុំឈូក បានចុះចាត់វិធានការ ឃាត់ចាប់ ដកហូតសាច់ជ្រូកឈឺចំនួន ០៣ក្បាល ស្មើនិងចំនួន៣១២គីឡូក្រាម ដុតបំផ្លាញចោលដែលអាជីវករត្រៀមដាក់លក់នៅលើទីផ្សារកាលពីថ្ងៃទី ១៤ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៩

រដ្ឋបាលស្រុក សូមអរគុណដល់ក្រុមការងារជំនាញខេត្ត និងស្រុក និងមន្ត្រីមូលដ្ឋាន ដែលបានបំពេញការងារយ៉ាងល្អ ក្នុងការការពារសុខមាលភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុក៕

មតិយោបល់

Loading...