ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ តំបន់មានផ្ទុះ...

តំបន់មានផ្ទុះជំងឺប៉េស្តជ្រូកអាហ្វ្រិក ត្រូវអាជ្ញាធរផ្អាកការចិញ្ចឹម លក់ ទិញ និងដឹកជញ្ជូនសត្វជ្រូក ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋត្អូញត្អែ ..

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីប្រកាសដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់