ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ចូលរួមគោរពច្ប...

ចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នា! សូមពាក់មួកសុវត្ថិភាព ពេលបើកបរដើម្បីការពារគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុ

0

ភ្នំពេញ: សកម្មភាពសមត្ថកិច្ច ចុះត្រួតពិនិត្យមួកសុវត្ថិភាព នៅយប់ថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ត្រួតពិនិត្យគ្រប់គោលដៅ គ្រប់ខណ្ឌ ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ៕

មតិយោបល់