ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ជាគំរូដល់មន្ត...

ជាគំរូដល់មន្ត្រីផ្សេងទៀត! លោក អ៊ង រី ព្រះរាជអាជ្ញារងខេត្តកោះកុង ព្រោះតែរឿងស្រី ត្រូវដកចេញពីតំណែង…

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានលិខិតបង្គាប់ការដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់