ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ករណីភ្លៀងធ្លា...

ករណីភ្លៀងធ្លាក់ បណ្ដាលឲ្យជន់លិចផ្លូវ នៅខេត្តព្រះសីហនុ

0

ព្រះសីហនុ: ចាប់ពីព្រឹកមកដល់ម៉ោង ៣ និង០០នាទីរសៀលថៃ្ងទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩នេះ នៅខេត្តព្រះសីហនុ មានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិត ៥៣មម បណ្តាលឲ្យមានការលិចលង់៕

មតិយោបល់