ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ផ្ទះសំណាក់ចំន...

ផ្ទះសំណាក់ចំនួន ១២កន្លែង ត្រូវកម្លាំងនគរបាលចុះឆែកឆេរ…

0

ពោធិ៍សាត់: កម្លាំងនគរបាលការិយាល័យស៊ើបអង្កេត និងអនុវត្តន៍នីតិវិធី នាព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ បានសហការជាមួយ កម្លាំងនគរបាលផ្នែកអន្តោប្រវសន៍ ក្រុងពោធិ៍សាត់ បន្តចុះផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីណែនាំលេខ ០២៨ សណន របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងវត្តមានជនបរទស ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅតាមបណ្តាផ្ទះសំណាក់ និងសណ្ឋាគារក្រុងពោធិ៍សាត់ បានចំនួន ១២ផ្ទះសំណាក់។

ក្នុងការចុះផ្សព្វផ្សាយទាំង ១២ផ្ទះសំណាក់នេះ មាន ០៣សង្កាត់ គឺ ១. សង្កាត់ផ្ទះព្រៃ, ២. សង្កាត់រលាប និង៣. សង្កាត់ព្រៃញី៕

មតិយោបល់