ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ភ្លៀងនៅតែធ្លា...

ភ្លៀងនៅតែធ្លាក់ខ្លាំង នៅក្រុងកំពត បណ្ដាលឲ្យមួយចំនួនជន់លិច

0

កំពត: នៅរសៀលថៃ្ងទី៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ មានភ្លៀងធ្លាក់បន្តកម្រិតមធ្យម-ខ្លាំង នៅស្រុកទឹកឈូ និងក្រុងកំពត។

ករណីនេះ បានបណ្ដាលឲ្យផ្លូវមួយចំនួន ក្នុងក្រុងកំពត រងការជន់លិច ដោយសារប្រព័ន្ធលូ ដោះទឹក ដោះមិនទាន់៕

មតិយោបល់