ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ តើបងប្អូនចង់ដ...

តើបងប្អូនចង់ដឹងតម្លៃប្រេងសាំង លក់ក្នុងតម្លៃរៀល និងតម្លៃដុល្លារលើទីផ្សារជាតិ-អន្តរជាតិដែរទេ?

0

ដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.