ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ត្រៀមៗប្អូនៗ ...

ត្រៀមៗប្អូនៗ ហឹបវិញ្ញាសាត្រូវបានដឹកទៅដល់រាជធានី-ខេត្ត ដោយសុវត្ថិភាពហើយ

0

ហឹបវិញ្ញាសាសម្រាប់ដំណើរការសំណេរនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិចំណេះទូទៅ និងបំពេញវិជ្ជា សម័យប្រឡង៖ ១៩ សីហា ២០១៩ ត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅដល់រាជធានី-ខេត្តគោលដៅទូទាំងប្រទេស ដោយសុវត្ថិភាពហើយ។

ហឹបវិញ្ញាសាទាំងនេះ នឹងត្រូវបានរក្សាទុកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពក្រោមការ ពិនិត្យយ៉ាងហ្មត់ចត់ដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ពីសំណាក់ គណ:មេប្រយោគ គណ:កម្មការអប្បមាទទូទាំងប្រទេស ព្រមទាំងអាជ្ញាធរដែនដីដែលពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីរក្សាបាននូវស្តង់ដានៃការប្រឡងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់៕

មតិយោបល់

Loading...