ក្រសួងធនធានទឹកនិង​​​​ឩតុនិយម

វិវឌ្ឍភាពនៃការការពារ ច្រាំងទន្លេ មេគង្គ ដែលជាវិធានការណ៍ចំពោះមុខ បន្ទាន់ បណ្តោះអាសន្ន នៅ ឃុំពាមកោះស្នា និងឃុំព្រះអណ្តូង ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខេត្តកំពង់ចាម ។ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៨ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី ១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ដូចខាងក្រោម៖
-ទីតាំងទី ១ នៅភូមិពាមក្រៅ ឃុំពាមកោះស្នា បានរៀបបាវ Geotextile bag ជើងក្រោមប្រវែង ៤៤៥ម៉ែត្រ លើប្រវែង សរុប ៥០០ម៉ែត្រ។ រីឯផ្នែកខាងលើមាត់ច្រាំង ដែលជាកន្លែងប្រឈមខ្លាំង បានរៀបបាវ ២ជួរ បន្ថែម ទៀត បានប្រវែង ១០៣ម៉ែត្រ។
-ទីតាំងទី ២ នៅភូមិព្រះអណ្តូង២ ឃុំព្រះអណ្តូង បានរៀបបាវ Geotextile bag ជើងក្រោមប្រវែង ២៣១ម៉ែត្រ លើប្រវែង សរុប ២៥០ម៉ែត្រ។
-ទីតាំងទី ៣ ភូមិព្រែកស្តី ឃុំព្រះអណ្តូង បានរៀបបាវ Geotextile bag ជើងក្រោមប្រវែង ២១៩ម៉ែត្រ លើប្រវែង សរុប ៣០០ម៉ែត្រ។
ជាលទ្ធផល រួម សម្រេច បាន ៨៩៥ម៉ែត្រ លើប្រវែង សរុប ១០៥០ម៉ែត្រ ប្រមាណ ៩០% ។ សកម្មភាពការងារខាងលើ នឹងបញ្ចប់នៅចុង ខែសីហា នេះ ហើយក៏ស្របពេលទឹកទន្លេជន់ឡើងផងដែរ ។

មតិយោបល់