មានការប្រជុំមុនដំណើរការសំណេរនារសៀលថ្ងៃទី១ នៃការប្រឡងបាក់ឌុប ដើម្បីធានាដល់តម្លាភាព…

ភ្នំពេញ: យោងតាមផេក MoEYS Cambodia បានឲ្យដឹងថា ប្រធាន-អនុប្រធានមណ្ឌលអប្បមាទទូទាំងប្រទេស រួមទាំងគណ:កម្មការកណ្ដាល គណ:កម្មការត្រួតពិនិត្យតាមអគារ និងគណ:កម្មការអនុរក្សតាមមណ្ឌលនីមួយៗ បានធ្វើការប្រជុំ ដើម្បីណែនាំមុនការចាប់ដំណើរការសំណេរ នារសៀលថ្ងៃទី១នៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិចំណេះទូទៅ និងបំពេញវិជ្ជាសម័យប្រឡង៖១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ដើម្បីធានាឱ្យការប្រឡង ប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន ដោយគោរពតាមគោលការណ៍ច្បាប់ យុត្តិធម៌តម្លាភាព និងលទ្ធផលទទួលយកបាន៕

មតិយោបល់