សកម្មភាពឆែកឆេររកឯកសារ និងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចពីបេក្ខជន មុនចូលក្នុងមណ្ឌលប្រឡង នារសៀលនេះ

សកម្មភាពឆែករកសំណៅឯកសារ និងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកគ្រប់ប្រភេទពីបេក្ខជន មុនពេលចូលក្នុងមណ្ឌល និងបន្ទប់ប្រឡង សម្រាប់រសៀលថ្ងៃទី១ នៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ចំណេះទូទៅ និងបំពេញវិជ្ជា សម័យប្រឡង៖ ១៩ សីហា ២០១៩ នៅតែបន្ត ដើម្បីឲ្យការប្រឡងប្រព្រឹត្តទៅដោយគោរពតាមគោលការណ៍ច្បាប់ យុត្តិធម៌ តម្លាភាព និងលទ្ធផលទទួលបាន៕

មតិយោបល់