ខេត្តសៀមរាបនិងមានការដាច់ភ្លើងជាប់គ្នាច្រើនថ្ងៃ

សៀមរាប: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់