ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ខណ:ពេលនេះ ភ្ល...

ខណ:ពេលនេះ ភ្លៀងកំពង់ធ្លាក់ នៅឃុំមួយចំនួនក្នុងខេត្តកណ្ដាល

0

កណ្ដាល: នៅថៃ្ងទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ រសៀលនេះ មានភ្លៀងធ្លាក់កម្រិតខ្សោយ ទៅកម្រិតបង្គួរ តាមបណ្តាឃុំមួយចំនួនក្នុងស្រុកពញាឮ ខេត្តកណ្តាល៕

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.