ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ទឹកជំនន់លិចលង...

ទឹកជំនន់លិចលង់បានផ្ដាច់ជីវិតសត្វ៣ក្បាល នៅក្រុងបានលុង

0

រតនគិរី: ចាប់ពីវេលាម៉ោង ១២និង០០នាទីយប់ រហូតដល់ម៉ោង ៥និង០០នាទីព្រឹក នៅថៃ្ងទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ មានភ្លៀងធ្លាក់កម្រិតខ្លាំង ២១១មម ក្នុងក្រុងបានលុង និងស្រុកអូរជុំ បណ្តាលឲ្យលិចលុងតាមអូរចាស់ៗ (អូកន្តឹល) ក្នុងក្រុងបានលុង និងអូរកាញ ធ្លាក់ដល់អូរកាទៀង អូរទទឹង បណ្តាលឲ្យស្លាប់គោចំនួន ០៣ក្បាល ក្នុងឃុំល្បាំងមួយស្រុកលំផាត់៕

មតិយោបល់