ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ក្រុមការងារមន...

ក្រុមការងារមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម យករថយន្តស្ទូច ទាញពើក និងកំប្លោកចេញពីមុខសំណង់បង្ហៀរអាងទឹក៩៥

0

ព្រះវិហារ: នៅថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ដោយមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិត ១០៦មម ធ្វើឲ្យពើក និងកំប្លោកបានហូរមកកកនៅចំពីមុខសំណង់បង្ហៀរអាងទឹក៩៥ ក្រុមការងារមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តព្រះវិហារ បានយករថយន្តស្ទូច ទាញពើក និងកំប្លោកចេញពីមុខសំណង់បង្ហៀរចេញ៕

មតិយោបល់