ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមបងប្អូន ដែ...

សូមបងប្អូន ដែលមានបំណងចង់ចូលបម្រើការងារជានគរបាលជាតិ ត្រៀមលក្ខណៈ

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមផេកអធិការដ្ឋាននគរបាល ខណ្ឌ៧មករា បានចេញផ្សាយ អនុក្រឹត្យដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់