ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមបងប្អូន ដែ...

សូមបងប្អូន ដែលមានបំណងចង់ចូលបម្រើការងារជានគរបាលជាតិ ត្រៀមលក្ខណ:

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមផេកអធិការដ្ឋាននគរបាល ខណ្ឌ៧មករា បានចេញផ្សាយ អនុក្រឹត្យដូចខាងក្រោម៖

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.