ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ក្រុមការងារសា...

ក្រុមការងារសាលាក្រុងបានលុងសហការជាមួយមន្ទីរជំនាញពាក់ព័ន្ធចុះណែនាំម្ចាស់អាជីវកម្មពីការប្រើប្រាស់អក្សរជាតិលើស្លាកយីហោ

0

រតនគិរី: នាព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមការងារចុះត្រួតពិនិត្យស្លាកយីហោរួមមាន សាលាក្រុងបានលុង មន្ទីរព័ត៌មាន មន្ទីរវប្បធម៌ មន្ទីរពាណិជ្ជកម្ម សរុបមាន០៤អង្គភាព បានចុះណែនាំ និងឲ្យរុះរើ នូវទីតាំងអាជីវកម្មចំនួន០៣កន្លែងនៅសង្កាត់ឡាបានសៀក ក្រុងបានលុងដែល មានស្លាកយីហាប្រើអក្សរបរទេសធំជាង និងនៅពីលើអក្សរជាតិ ។ ក្រុមការងារបានតំរូវឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មលើកស្លាកយីហោត្រូវតែមានអក្សរជាតិធំជាង និងនៅពីលើអក្សរបរទេស៕

 

មតិយោបល់