ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អាកាសធាតុផ្ទៃ...

អាកាសធាតុផ្ទៃមេឃអាប់អួរខ្លាំង ខ្យល់បក់ និងទឹករលកខ្ពស់ខ្លាំង សូមបងប្អូនបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ន!

0

ព្រះសីហនុ: នៅវេលាម៉ោង ១០និង៥០នាទីថ្ងៃទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ អាកាសធាតុផ្ទៃមេឃអាប់អួរខ្លាំង ខ្យល់បក់ និងទឹករលកខ្ពស់ខ្លាំង កម្លាំងនគរបាលទេសចរណ៍ និងនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវទឹកពង្រឹងគោលដៅ និងចុះផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមស្តីពីអាកាសធាតុ៕

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.