ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ត្រៀមៗ នឹងមាន...

ត្រៀមៗ នឹងមានវិធានការទប់ស្កាត់គ្រោះទឹកជំនន់ ខណៈភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់យ៉ាងគំហុក ជំរុញឲ្យទឹកទន្លេហក់ទ្បើងខ្ពស់

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសារាចរណែនាំដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់