ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ខណៈពេលនេះស្ថា...

ខណៈពេលនេះស្ថានភាពអាងទឹកទំនប់០៥ ឈានដល់កម្ពស់ប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ន

0

ឧត្តរមានជ័យ: នៅថៃ្ងទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ រសៀល ទិដ្ឋភាពស្ថានភាពអាងទឹកទំនប់០៥ ទឹកមានកម្ពស់ ២,២០ម៉ែត្រ ជាកម្ពស់ប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន ស្ថិតនៅឃុំអូរស្វាយ ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ៕

មតិយោបល់