ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ រសៀលនេះកម្ពស់...

រសៀលនេះកម្ពស់ទឹកមានការកើនឡើង នៅអាងទឹកតាម៉ុក

0

ឧត្តរមានជ័យ: នៅរសៀលថ្ងៃទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង ២និង០០នាទី បរិមាណធារទឹកនៅក្នុងអាងទឹកតាម៉ុកមានកម្ពស់ ៣,៦៧ម៉ែត្រ កើនឡើង ០,១៧ម៉ែត្រ បើធៀបនិងម៉ោង ៧និង០០នាទីព្រឹក។

មតិយោបល់