ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ករណីស្រុតដី ន...

ករណីស្រុតដី និងបាក់ច្រាំងទន្លេ បណ្ដាលឲ្យដាច់ផ្លូវលំប្រវែង ២០០ម៉ែត្រ

0

ក្រចេះ: នៅព្រឹកថៃ្ងទី៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ មានករណីស្រុតដី និងបាក់ច្រាំងទន្លេចំនួន ០២កន្លែង នៅឃុំពង្រ ស្រុកឆ្លូង បាក់ថ្នល់លំប្រវែង ៥០ម៉ែត្រ និងនៅឃុំឆ្លូង ស្រុកឆ្លូង ស្រុតថ្នលលំប្រវែង ២០០ម៉ែត្រ ស្ថិតនៅខេត្តក្រចេះ៕

មតិយោបល់