ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ត្រៀមទៅនិងចេញ...

ត្រៀមទៅនិងចេញលទ្ធផលប្រឡងនៅថ្ងៃទី៩និងទី១០ខែកញ្ញានេះហើយ

0

ភ្នំពេញ: ប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិសម័យប្រឡង:ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩និងប្រកាសនៅថ្ងៃទី៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩សម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្តាលនិងនៅខេត្តដទៃទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៩។
ព័ត៌មានលំអិតសូមអានលិខិតខាងក្រោម៖

មតិយោបល់