ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ផ្ដាច់ទឹក៣ម៉ោ...

ផ្ដាច់ទឹក៣ម៉ោង នៅយប់ថ្ងៃទី០២ ខែវិច្ឆិកា ស្ថិតក្នុងសង្កាត់វត្តភ្នំ

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី០២ ខែវិច្ឆិកានេះ បានឲ្យដឹងថា រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ នឹងធ្វើការកាត់ភ្ជាប់បំពង់ចែកចាយទឹកស្អាតថ្មីទំហំ ២២៥មម នៅខាងលិចនៃចិញ្ចើមផ្លូវលេខ៦១ កែងនឹងផ្លូវលេខ១០២ ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ។

ការអនុវត្តការងារកាត់ភ្ជាប់បំពង់ចែកចាយទឹកស្អាតថ្មីនេះ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ នឹងធ្វើការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត​ នៅលើផ្លូវលេខ១០៦ ផ្លូវលេខ១០៨ និងផ្លូវលេខ១១០ ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ មួយរយ:ពេលខ្លីចាប់ពីរម៉ោង ៨ ដល់ម៉ោង ១១ នាទីយប់៕

រដ្ឋាករទឹក

មតិយោបល់