ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ លទ្ធផលបាក់ឌុប...

លទ្ធផលបាក់ឌុបឆ្នាំនេះ អ្នកខេត្តកណ្ដាលជាប់និទ្ទេសA ចំនួន២៣នាក់

0

កណ្ដាល: លទ្ធផលប្រឡងជាប់សញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡងថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ខេត្តកណ្ដាលប្រឡងជាប់ចំនួន ៦២៩៤នាក់ ស្រី៤៦៨៨នាក់ ស្មើនឹង៧៣,៨០% មានការកើនឡើងជាងឆ្នាំមុន។

សិស្សប្រឡងជាប់និទ្ទេសA ចំនួន២៣នាក់ និទ្ទេសB ចំនួន២២៣នាក់ និទ្ទេស Cចំនួន៤៧៩នាក់ និទ្ទេសD ចំនួន១១៦២នាក់ និងនិទ្ទេសE ចំនួន៤៤០៧នាក់៕

មតិយោបល់