ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ រដ្ឋាករទឹកស្វ...

រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ នឹងផ្លាស់ប្តូរការិយាល័យចំណូលច្បារអំពៅ ទៅរោងចក្រផលិតទឹកស្អាតនិរោធវិញ

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់