ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ បិតកញ្ចក់ខ្មៅ...

បិតកញ្ចក់ខ្មៅ គ្មានបណ្ណបើកបរ រថយន្តគ្មានស្លាកលេខ និងដឹកដីធ្លាក់លើផ្លូវត្រៀមៗសមត្ថកិច្ចចាប់ផ្ដើមហើយ…

0

ការរឹតបន្តឹងអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ចំពោះអ្នកបើកបរគ្មានបណ្ណបើកបរ រថយន្តគ្មានស្លាកលេខ បិតកញ្ចក់ខ្មៅ និងរថយន្តដឹកដីធ្លាក់លើផ្លូវ នៅថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩

កម្លាំងការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ត្រួតពិនិត្យបទល្មើសចរាចរណ៍ផ្លូវគោកលទ្ធផល៖
-ត្រួតពិនិត្យជាតិស្រវឹងអ្នកបើកបររថយន្តចំនួន ២៥នាក់ លទ្ធផល(អវិជ្ជមាន ) ។
-ឃាត់រថយន្តចំនួន ១០គ្រឿង ដែលអ្នកបើកបរគ្មានបណ្ណបើកបរ បានយកមករក្សាទុកនៅការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ។
-ឃាត់រថយន្តដឹកដីគ្មានស្លាកលេខ និងធ្លាក់ដីលើផ្លូវ ចំនួន ០៦គ្រឿង បានយកមករក្សាទុកនៅការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ៕

មតិយោបល់