ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ លិចទូកមួយគ្រឿ...

លិចទូកមួយគ្រឿងទាំងព្រឹកនៅកោះរ៉ុង

0

ព្រះសីហនុ: (ដំណឹងបឋម)នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៥ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៩នេះសមត្ថកិច្ចឲ្យដឹងថាមានទូកមួយគ្រឿងបានលិចនៅ
កោះរ៉ុងដោយសារខ្យល់នឹងរលកខ្លាំង។
អជ្ញាធរជូនដំណឹងឲ្យពលរដ្ឋនឹងទូកទេសចរណ៍ទាំងអស់មានការប្រុងប្រយ័ត្ន។

មតិយោបល់