ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមជួយផ្សព្វផ...

សូមជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តផងបងប្អូន!មេត្តាប្រុងប្រយ័ត្ន ឱសថផលិតនៅប្រទេសវៀតណាមនេះ គ្មានលេខបញ្ជិកាទេ

0

ភ្នំពេញ: ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញប្រកាសព័ត៌មានឱសថឈ្មោះ PROME-NIC Flacon/40 suger coated tablets គ្មានលេខបញ្ជិកា ផលិតដោយ USA-NIC Pharma ប្រទេស Vietnam កំពុងលក់ដោយគ្មានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាល៕

មតិយោបល់