ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ កាន់តែងាយស្រួ...

កាន់តែងាយស្រួលក្នុងកាបង់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច សម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើសេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន

0

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការដាក់ឲ្យដំណើរការ ការបង់ប្រាក់តាមរយ:ក្រុមហ៊ុនស្មាតអាស្យាតា ខូអិលធីឌី (ស្មាតលុយ) ក្នុងកាបង់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច សម្រាប់ប្រតិបត្តិការលើសេវាសាធារណ:របស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន នឹងដាក់ដំណើការឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ តទៅ។
អាស្រ័យហេតុនេះសូមសាធារណជនជ្រាបជាព័ត៌មាន៖

 

មតិយោបល់