ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ជួយស៊ែរផង!!! ...

ជួយស៊ែរផង!!! ចាប់ទាំងអស់ឲ្យតែចតខុស

0

ជួយស៊ែរផង ចាប់ទាំងអស់ឲ្យតែចតខុស សូមចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរ មើលស្លាកសញ្ញា ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ មិនត្រូវនៅទ្រូងផ្លូវ នាំឲ្យស្ទះចរាចរ សូមអរគុណកម្លាំង នគរបាល៕

 

 

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.