ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សេចក្ដីជូនដំណ...

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្តីពីការបិទផ្លូវនាវាចរណ៍តាមដងទន្លេបាកសាក់ចាប់ពីចាក់អង្រែក្រោមរហូតដល់ស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិនព្រែកសំរោង

0

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្តីពីការបិទផ្លូវនាវាចរណ៍តាមដងទន្លេបាកសាក់ចាប់ពីចាក់អង្រែក្រោមរហូតដល់ស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិនព្រែកសំរោង

 

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.