ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមប្រុងប្រយ័...

សូមប្រុងប្រយ័ត្នបងប្អូន!កម្មវិធីអុំទូកនៅបាត់ដំបង មានករណីក្រុមចោរកាច់កញ្ចក់រថយន្ត

0

បាត់ដំបង: នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩នេះ ប្រជាពលរដ្ឋ បានឲ្យដឹងថា សម្រាប់ថ្ងៃកម្មវិធីអុំទូកនៅបាត់ដំបង ម្សិលមិញ និង ថ្ងៃនេះ ជាឱកាសក្រុមចោរកាច់កញ្ចក់ឡាន មកទាំងក្រុម ឬជាច្រើនក្រុមតែម្តង មិនថា ចតនៅកន្លែងកម្មវិធីអុំទូក មុខផ្ទះ ឬផ្លូវណាក៏ដោយ សូមឲ្យគ្រប់គ្នា មានការប្រុងប្រយត្ន័។

ជាក់ស្ដែងរថយន្តពីរនេះ ចតនៅទីតាំងផ្សេងគ្នា បាត់កញ្ចក់ក្នុងថ្ងៃតែមួយ៕

មតិយោបល់