ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ តើគួរធ្វើដូចម...

តើគួរធ្វើដូចម្តេច បើស្រ្តីបែកទឹកភ្លោះមុនពេលឈឺពោះសម្រាល?

0

កោះកុង: យោងតាមផេកមន្ទីរពេទ្យខេត្តកោះកុងបានឲ្យដឹងថា ការបែកទឹកភ្លោះមុនពេលឈឺពោះសម្រាល ជាបញ្ហាជួបញឹកញាប់ និងជាមូលហេតុ នៃការដាក់ឲ្យសម្រាកពេទ្យក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ។ ការបែកទឹកភ្លោះអាចកើតមានទាំងពេលគភ៌មិនទាន់គ្រប់ខែ (មុន៣៧ អាទិត្យ) និងពេលគភ៌គ្រប់ខែ(ក្រោយ៣៧ អាទិត្យ)។ ក្នុងករណីដែលម្តាយមិនបានចាប់អារម្មណ៍លើការបែកទឹកភ្លោះ ឬជ្រាបទឹកភ្លោះមុនពេលសម្រាលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពទាំងម្តាយ និងទារក។

ក) មូលហេតុ៖
– ភាគច្រើនគឺបណ្តាលមកពីការបង្ករោគ (Infection)
– ការរីកតឹងនៃស្បូន ក្នុងករណីកូនភ្លោះ ឬកូនច្រើន ទឹកភ្លោះច្រើន កូនថ្លោស
– ការប៉ះទង្គិចដូចជា ការរួមភេទ(Coït) ជាដើម។

ខ) អ្វីដែលនិងអាចកើតមានឡើងក្រោយបែកទឹកភ្លោះមុនឈឺពោះសម្រាល៖
– ឈឺពោះសម្រាល :
+ ៥០ ភាគរយនៃស្ត្រីនឹងសម្រាលក្នុងរយ:ពេលប្រមាណជា ៥ម៉ោង
+ ហើយប្រហែល ៩០ភាគរយ នឹងសម្រាលក្នុងរយ:ពេលប្រហែល ២៤ម៉ោងក្រោយពីបែកទឹកភ្លោះ
– ការបង្ករោគ(Infection)ទៅលើកូននិងម្តាយ

គ) តើគួរធ្វើដូចម្តេច បើស្រ្តីបែកទឹកភ្លោះមុនពេលឈឺពោះសម្រាល?
– ការថែទាំ និងការព្យាបាលប្រែប្រួលទៅតាមអាយុគភ៌ នៅពេលដែលបែកទឹកភ្លោះ
– ស្ត្រីត្រូវសម្រាកពេទ្យក្នុងផ្នែកសម្ភព ដើម្បីទទួលការតាមដានម្តាយ ជាពិសេស(កម្ដៅ, ការឈឺពោះ) និងទារក (ការបម្រះរបស់កូន តាមដានចង្វាក់បេះដូងកូន)
– កាត់បន្ថយការលូកពិនិត្យទ្វារមាស បើស្ត្រីពុំមានសញ្ញាឈឺពោះ
– ប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះ បើការបែកទឹកភ្លោះមានរយ:ពេល លើសពី ១២ម៉ោងឮ
– ការតាមដានទឹកភ្លោះដោយការពិនិត្យអេកូសាស្ត្រ
– ក្នុងករណីដែលមាត់ស្បូនអំណោយផល ការប្រើប្រាស់ថ្នាំ ដើម្បីឲ្យការសម្រាលបានឆាប់ ដោយកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ដល់ម្តាយនិងទារក ហើយភាគច្រើនទទួលការពេញចិត្តពីអ្នកជំងឺ(ជាជម្រើសនៃអ្នកម្តាយ)
– ក្នុងករណីដែលមាត់ស្បូនមិនអំណោយផល ការតាមដានក្នុងរយ:ពេល ១២ម៉ោង ដើម្បីទុកលទ្ធភាព ឲ្យមានការឈឺពោះដោយឯកឯង។ បើ២៤ម៉ោង ស្ត្រីគ្មានសញ្ញាឈឺពោះឯកឯង ការធ្វើ Déclenchement ឲ្យឈឺពោះអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីកាត់បន្ថយការវះកាត់(Césarienne)
– ជាទូទៅរយ:ពេលពីបែកទឹកភ្លោះ រហូតដល់ការធ្វើ Déclenchement មិនត្រូវលើសពី ៤៨ម៉ោង។

« សូមមកពិភាក្សានិងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយក្រុមគ្រូពេទ្យឯកទេស ដើម្បីស្វែងរកការការពារ និងការព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលានិងមានប្រសិទ្ធិភាព ជៀសវាងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ម្តាយ និងទារក »៕

មតិយោបល់