ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ បងប្អូនដែលធ្វ...

បងប្អូនដែលធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ពេលនេះអាចទៅយកបានហើយ

0

ត្បូងឃ្មុំ: នៅថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ សមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថា អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរប្រមាណជា ២០០០ សន្លឹក បានបោះពុម្ពរួចរាល់ ពេលនេះទៅដល់អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកមេមត់ហើយ សូមបងប្អូនទំនាក់ទំនងសួរព័ត៌មានចំពោះអ្នកស្នើសុំថតប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលបាន តាមរយ:លេខទូរស័ព្ទ ៖ 088 5555 005 , 0716244448 ៕

មតិយោបល់