ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ លែងជាក្ដីបារម...

លែងជាក្ដីបារម្ភទៀតហើយ! បើមានបទល្មើស អាចរាយការណ៍ប្រាប់សមត្ថកិច្ចភ្លាមៗ

0

ខាងក្រោមនេះ ជាលេខទូរស័ព្ទ សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខណ្ឌកំបូល រាយការណ៍បទល្មើសផ្សេងៗ ឬឲ្យសមត្ថកិច្ចជួយអន្តរាគមន៍ ២៤ម៉ោង៖

មតិយោបល់