ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ទំពាំងស្នងឬស្...

ទំពាំងស្នងឬស្សី១៤នាក់ដែលបង្កភាពភ័យខ្លាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ត្រូវសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាប ទុកជាកាដូក្នុងឱកាសឆ្លងឆ្នាំ

0

កំពង់ស្ពឺ: ទំពាំងស្នងឬស្សីចំនួន១៤នាក់ ក្នុងចំណោម១៦នាក់ ជាក្រុមទី២ ដែលបង្កធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ត្រូវបាន
នគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបង្ក្រាប នៅបំណាច់ ឆ្នាំ២០១៩នេះ ទុកកាដូជូនប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងឱកាសឆ្លងឆ្នាំ២០១៩ឈានចូល
២០២០ ។
សូមប្អូនសប្បាយនិងក្តីព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនិងផ្តល់ភាពជឿរជាក់លើនគរបាល ។ សូមសហការផ្តល់
ពត៌មាន មកនគរបាលជាបន្តទៀត៕

 

មតិយោបល់